Uw persoonsgegevens worden door CHARGE’M UP Lieven Bauwensstraat 16 – 8200 Brugge, verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor direct marketing (dit om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via info@chargemup.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.