Meldingsplicht Fluvius.

De VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens ingevoerd.

Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA moet je aanmelden bij Fluvius.

Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek als een privaat karakter.

De informatie die wij op deze manier ontvangen, zal ons toelaten om gerichte aanpassingen uit te voeren aan het elektriciteitsdistributienet.
De VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens ingevoerd.

Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA moet je aanmelden bij Fluvius.

Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek als een privaat karakter.

De informatie die wij op deze manier ontvangen, zal ons toelaten om gerichte aanpassingen uit te voeren aan het elektriciteitsdistributienet.